Thứ Hai, ngày 14/10/2019 17:50 PM (GMT+7)
Người gọi Giang “36” đến “vây nhốt” nhóm cảnh sát trong ôtô nói gì?

Người gọi Giang “36” đến “vây nhốt” nhóm cảnh sát trong ôtô nói gì?1

Về mối quan hệ với Giang “36” trong vụ việc "vây nhốt" nhóm cảnh sát trong ôtô ở Đồng Nai, ông Lương nói chỉ mới quen biết vài tháng...