Thứ Hai, ngày 16/09/2019 15:28 PM (GMT+7)
GrabFood tăng trưởng "thần tốc", đã bành trướng ra sao sau 1 năm?

GrabFood tăng trưởng "thần tốc", đã bành trướng ra sao sau 1 năm?

GrabFood vừa chứng kiến số lượng đơn hàng bình quân hằng ngày tăng trưởng "thần tốc", gấp 250 lần chỉ sau một năm.