Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 15:26 PM (GMT+7)
Mô hình “ngôi nhà thông minh”: Thông minh tới mức nào?

Mô hình “ngôi nhà thông minh”: Thông minh tới mức nào?

Cuối tuần trước, Samsung Vina giới thiệu giải pháp thông minh Samsung Smart Solutions bao gồm Smart Home (ngôi nhà thông minh) và...