Thứ Hai, ngày 27/01/2020 11:02 AM (GMT+7)
Nuôi loài "tử thần", buộc hàng bao tải để ở sân, xây được "biệt phủ"

Nuôi loài "tử thần", buộc hàng bao tải để ở sân, xây được "biệt phủ"

“Tàn nhưng không phế” mà còn năng động vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng – Đó là nhận xét của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh...