Thứ Ba, ngày 22/10/2019 18:06 PM (GMT+7)
Chuyện lạ Cà Mau: Dùng rập chuột bẫy con ba khía, bán 80 ngàn/ký

Chuyện lạ Cà Mau: Dùng rập chuột bẫy con ba khía, bán 80 ngàn/ký

Để bắt được con ba khía người ta thường đi soi vào ban đêm. Bên cạnh đó thì người dân ở Cà Mau còn có cách bắt ba khía khác vô...