Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 07:59 AM (GMT+7)
Yamaha Limi - Xe tay ga đẹp lạ, anh em song sinh của Yamaha Lexi

Yamaha Limi - Xe tay ga đẹp lạ, anh em song sinh của Yamaha Lexi

Tại Đài Loan, chúng ta sẽ bắt gặp mẫu xe ga "anh em song sinh" của Yamaha Lexi, hay còn gọi là Yamaha Limi.