Thứ Ba, ngày 16/07/2019 06:15 AM (GMT+7)
Nhiều dự án "nhà ở cán bộ" bán giá chênh hàng trăm triệu đồng, ngân sách thất thu trăm tỷ

Nhiều dự án "nhà ở cán bộ" bán giá chênh hàng trăm triệu đồng, ngân sách thất thu trăm tỷ1

Mặc dù được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với mục tiêu giải quyết khó khăn về nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ… Bộ, Ban tại Hà Nội...