Thứ Hai, ngày 21/10/2019 12:46 PM (GMT+7)
Quảng Bình: Bắt được 2 con cá lạ trên sông Loan, giá hơn 1 tỷ đồng

Quảng Bình: Bắt được 2 con cá lạ trên sông Loan, giá hơn 1 tỷ đồng1

Sau anh Nguyễn Đình Hồng ở TP. Đồng Hới câu được cá lạ, anh Cao Minh Châu và Cao Thành Tấn ở xã Cảnh Dương,huyện Quảng Trạch (tỉnh...