Thứ Năm, ngày 27/02/2020 09:36 AM (GMT+7)
Khánh Hòa: Cây căm xe quý cỡ nào mà lâm tặc phá nghiêm trọng?

Khánh Hòa: Cây căm xe quý cỡ nào mà lâm tặc phá nghiêm trọng?

Từ sau cơn bão số 12 năm 2017, tình trạng phá rừng căm xe Ninh Tây rộ lên, hàng trăm gốc căm xe đã bị các đối tượng đốn hạ. Tuy...