Thứ Năm, ngày 23/01/2020 05:54 AM (GMT+7)
Chân không chì, loài gà đen sì này lạ và hiếm, chưa Tết đã hết gà

Chân không chì, loài gà đen sì này lạ và hiếm, chưa Tết đã hết gà

Từng có một thời là giảng viên đại học Hồng Đức, nhưng với đam mê với nông nghiệp, thạc sỹ Hải đã bỏ giảng đường về nghiên cứu...