Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 04:24 AM (GMT+7)
Heo chết vì tùy tiện tái đàn tuyệt đối không được hỗ trợ

Heo chết vì tùy tiện tái đàn tuyệt đối không được hỗ trợ

Theo Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Đồng Nai, các hộ, trại tái đàn heo không theo hướng dẫn của cơ quan quản lý và ngành chức...