Thứ Tư, ngày 18/09/2019 22:58 PM (GMT+7)
Nghệ An: "Bày binh bố trận" nuôi loài ong “tử thần” la liệt khắp vườn

Nghệ An: "Bày binh bố trận" nuôi loài ong “tử thần” la liệt khắp vườn8

Hỏi nhà anh Nguyễn Văn Thành nuôi ong vò vẽ ở xóm 2 xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà ( Nghệ An) thì cả xã Nghĩa Thuận ai ai cũng...