Thứ Tư, ngày 20/11/2019 17:11 PM (GMT+7)
Đừng đưa nông sản sang Trung Quốc bằng “xe cút kít”!

Đừng đưa nông sản sang Trung Quốc bằng “xe cút kít”!

Theo ông Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, Trung Quốc hiện...