Thứ Năm, ngày 14/11/2019 19:03 PM (GMT+7)
Thung lũng sa nhân-nơi dân vào rừng hái thứ quả quý mọc dưới gốc, để khô bán 500 ngàn/kg

Thung lũng sa nhân-nơi dân vào rừng hái thứ quả quý mọc dưới gốc, để khô bán 500 ngàn/kg

Hơn 20 năm trước, cây sa nhân bén rễ ở xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), tập trung ở bản Lồng - một trong 7 bản của...