Thứ Năm, ngày 14/11/2019 03:38 AM (GMT+7)
Vén màn giáo phái tận thế ép trẻ con dùng ma túy

Vén màn giáo phái tận thế ép trẻ con dùng ma túy

Trong 15 năm đầu đời, Ben Shenton sống trong một giáo phái với niềm tin rằng ngày tận thế sẽ đến và mẹ Anne Hamilton-Byrne sẽ cứu...