Thứ Ba, ngày 10/12/2019 01:55 AM (GMT+7)
Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển dụng đặc cách với giáo viên hợp đồng

Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển dụng đặc cách với giáo viên hợp đồng

Bộ Nội vụ chính thức đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có...