Thứ Năm, ngày 23/01/2020 09:29 AM (GMT+7)
Đơn giản, minh bạch hóa việc công nhận giống cây trồng

Đơn giản, minh bạch hóa việc công nhận giống cây trồng

Đến thời điểm này, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trồng trọt (có hiệu lực từ 1/12020) đã được hoàn thiện và ban hành, bao gồm...