Thứ Hai, ngày 22/07/2019 11:20 AM (GMT+7)
Xứ Nghệ lần đầu tiên trồng lạc đỏ 3 nhân, vừa sai củ lại đắt hàng

Xứ Nghệ lần đầu tiên trồng lạc đỏ 3 nhân, vừa sai củ lại đắt hàng

Lần đầu tiên được trồng khảo nghiệm trên đất Diễn Châu (Nghệ An) nhưng giống lạc đỏ 3 nhân đã đạt năng suất tới 2 tạ/sào, cao hơn...