Thứ Năm, ngày 18/07/2019 22:15 PM (GMT+7)
Video: Kết cục của rắn chuột khi giỡn mặt hổ mang chúa khổng lồ

Video: Kết cục của rắn chuột khi giỡn mặt hổ mang chúa khổng lồ

Tự nhiên luôn luôn khắc nghiệt, các con vật phải tìm mọi cách để đấu tranh sinh tồn và những cuộc đụng độ giữa hai loài rắn luôn...