Thứ Hai, ngày 19/02/2018 23:26 PM (GMT+7)
Hà Tĩnh: Hội Nông dân tiên phong giải cứu lợn và nông sản

Hà Tĩnh: Hội Nông dân tiên phong giải cứu lợn và nông sản

Năm 2017 các cấp Hội nông (ND) tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực vào cuộc giải cứu lợn và kết nối tiêu thụ hàng ngàn tấn nông, thủy, hải...