Thứ Hai, ngày 14/10/2019 13:09 PM (GMT+7)
Giảm nghèo bền vững Lâm Đồng: Ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số

Giảm nghèo bền vững Lâm Đồng: Ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số

Lâm Đồng có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 20%, nhưng chiếm tới 60% số hộ nghèo của tỉnh, đây là khó khăn lớn nhất...