Thứ Tư, ngày 26/02/2020 03:47 AM (GMT+7)
Hà Nội giảm hơn 1.000 cán bộ: “Có một, hai trường hợp tâm tư...”

Hà Nội giảm hơn 1.000 cán bộ: “Có một, hai trường hợp tâm tư...”1

Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trong quá trình sắp xếp, giảm hơn 1.000 cán bộ, viên chức “về thực chất có thể có một hai...