Thứ Tư, ngày 19/06/2019 10:00 AM (GMT+7)
Vietcombank giảm chỉ tiêu lợi nhuận 2019: Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành nói gì?

Vietcombank giảm chỉ tiêu lợi nhuận 2019: Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành nói gì?

Vietcombank trình Đại hội đồng cổ đông mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 20.000 tỷ đồng, thấp hơn so với con số 20.500 tỷ...