Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 10:16 AM (GMT+7)
Án mạng do mâu thuẫn việc xướng tên người đến viếng đám ma

Án mạng do mâu thuẫn việc xướng tên người đến viếng đám ma2

Xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn từ việc xướng tên người đến viếng đám dẫn đến cãi chửi nhau và xô xát, Hiên lấy dao bất ngờ đâm một...