Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 00:31 AM (GMT+7)
Loài gà có sở thích lạ ở Quảng Trị: Gà Cùa ngày ăn mối, tối ngủ cây

Loài gà có sở thích lạ ở Quảng Trị: Gà Cùa ngày ăn mối, tối ngủ cây

Xứ Cùa có hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, được thiên nhiên ban tặng cho vùng đồi núi bao quanh...