Thứ Bảy, ngày 22/02/2020 16:57 PM (GMT+7)
Bắc Kạn: "Đột nhập" trại nuôi bạt ngàn gà ri, chim câu ở rừng keo

Bắc Kạn: "Đột nhập" trại nuôi bạt ngàn gà ri, chim câu ở rừng keo14

Mỗi lứa hơn 2.000 con gà ri, năm 3 lứa, gà thịt nuôi ra bán ào ào như phóng sinh, không đầy tuần chỉ còn lại những nhà chuồng...