Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 21:22 PM (GMT+7)
Góc khuất đen tối đằng sau đấu trường sắc đẹp và vương miện hoa hậu

Góc khuất đen tối đằng sau đấu trường sắc đẹp và vương miện hoa hậu

Vương miện hoa hậu chỉ có một và để đạt được nó không dễ dàng. Những cuộc đấu đá, cạnh tranh, những "trò bẩn" vẫn ngấm ngầm diễn ra.