Thứ Hai, ngày 18/11/2019 01:22 AM (GMT+7)
Vì sao Bộ GTVT chưa dừng thu phí các dự án BOT vì chậm ký phụ lục hợp đồng?

Vì sao Bộ GTVT chưa dừng thu phí các dự án BOT vì chậm ký phụ lục hợp đồng?1

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ làm việc với 4 nhà đầu tư chưa ký phụ lục hợp đồng với nhà cung cấp ETC. Đây là 4 trong 44 doanh...