Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 18:25 PM (GMT+7)
Từ "Sabeco bán mình cho Trung Quốc": Ai cứu DN khỏi "bão" tin đồn?

Từ "Sabeco bán mình cho Trung Quốc": Ai cứu DN khỏi "bão" tin đồn?

Cùng với những chế tài xử phạt đủ mạnh, thì chính sự minh bạch thông tin doanh nghiệp, sự lên tiếng kịp thời của các cơ quan có...