Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 12:28 PM (GMT+7)
Doanh nghiệp thờ ơ, CPTPP ký xong "để đấy" lợi ích vẫn chỉ nằm trên "giấy"?

Doanh nghiệp thờ ơ, CPTPP ký xong "để đấy" lợi ích vẫn chỉ nằm trên "giấy"?

Một thực tế cho thấy đến 70% doanh nghiệp chưa rõ về CPTPP, đặc biệt là ngành nông nghiệp. Nguyên nhân được đưa ra là do chưa...