Thứ Hai, ngày 09/12/2019 02:10 AM (GMT+7)
Phía sau số nợ vay 2.273 tỷ đồng ở PNJ của bà Cao Thị Ngọc Dung

Phía sau số nợ vay 2.273 tỷ đồng ở PNJ của bà Cao Thị Ngọc Dung

Dòng tiền âm 308,5 tỷ đồng hay số nợ vay 2.273 tỷ đồng ở PNJ dưới sự điều hành của bà Cao Thị Ngọc Dung không phải vấn đề đáng lo...