Thứ Tư, ngày 23/10/2019 09:31 AM (GMT+7)
Đấu giá các lô đất ở “siêu dự án” 2 tỷ USD, Da Nang Gateway

Đấu giá các lô đất ở “siêu dự án” 2 tỷ USD, Da Nang Gateway1

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã giao các đơn vị liên quan xây dựng phương án đấu giá các lô đất để triển khai “siêu dự...