Thứ Hai, ngày 17/12/2018 03:59 AM (GMT+7)
Trao quyền cho các tổ chức phi chính phủ bảo tồn di sản phi vật thể

Trao quyền cho các tổ chức phi chính phủ bảo tồn di sản phi vật thể

Sáng 5.11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Thông tin và mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể...