Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 10:41 AM (GMT+7)
Hướng dẫn tra cứu điểm chuẩn các trường Đại học trên cả nước năm 2019

Hướng dẫn tra cứu điểm chuẩn các trường Đại học trên cả nước năm 2019

Ngày 8/8, các nhóm trường sẽ hoàn tất việc lọc ảo vào 15h20 và 17h30 Bộ GD&ĐT sẽ lọc ảo toàn quốc lần cuối. Sau đó, Bộ trả dữ liệu...