Thứ Tư, ngày 19/06/2019 04:07 AM (GMT+7)
Việt Trinh và loạt sao Việt tình nguyện hiến tạng

Việt Trinh và loạt sao Việt tình nguyện hiến tạng

Những lý do được sao Việt đưa ra đều mang tính nhân văn, riêng Việt Trinh có thêm một nguyên nhân khác.