Thứ Tư, ngày 13/11/2019 20:04 PM (GMT+7)
6/50 ý tưởng vào vòng chung khảo Ngày hội khởi nghiệp Lạng Sơn

6/50 ý tưởng vào vòng chung khảo Ngày hội khởi nghiệp Lạng Sơn

Sau nhiều vòng đánh giá, 6/50 ý tưởng khởi nghiệp tham gia dự thi đã được chọn vào vòng chung khảo Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh...