Thứ Tư, ngày 18/10/2017 18:33 PM (GMT+7)
Hà Nội: Tiếp tục cấp điện cho dân các vùng bị ngập nặng Chương Mỹ

Hà Nội: Tiếp tục cấp điện cho dân các vùng bị ngập nặng Chương Mỹ

Hiện tại Công ty Điện lực Chương Mỹ mới cấp điện trở lại cho gần 600/1.158 hộ gia đình trong vùng bị ngập nặng.