Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 05:25 AM (GMT+7)
Nhìn lại những cuộc diễu binh lớn nhất lịch sử Việt Nam

Nhìn lại những cuộc diễu binh lớn nhất lịch sử Việt Nam

Trong lịch sử Việt Nam đã từng diễn ra ba cuộc diễu binh lớn nhất vào các năm 1955, 1975 và 2015.