Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 15:09 PM (GMT+7)
Xem phim Về nhà đi con, tôi khóc òa cay đắng cho cuộc đời chết mòn của mình

Xem phim Về nhà đi con, tôi khóc òa cay đắng cho cuộc đời chết mòn của mình1

Lời của ông Sơn nói với con gái Thư: “Bố có tình yêu và một ngôi nhà, để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về!  Về nhà đi...