Thứ Tư, ngày 20/11/2019 17:17 PM (GMT+7)
"Quách Tĩnh" Thần điêu đại hiệp hết thời phải đi làm DJ trong vũ trường

"Quách Tĩnh" Thần điêu đại hiệp hết thời phải đi làm DJ trong vũ trường

Chẳng còn là Quách Tĩnh chính trực, hào kiệt ngày xưa, Tôn Hưng giờ đây phải đi làm DJ trong vũ trường để kiếm tiền nuôi sống gia...