Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 07:44 AM (GMT+7)
Sáng 11/10: Diễn đàn Nông dân quốc gia lần IV - Cùng nông dân đi chợ thế giới

Sáng 11/10: Diễn đàn Nông dân quốc gia lần IV - Cùng nông dân đi chợ thế giới

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN xung quanh chủ đề Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ IV: “Cùng nông dân đi chợ thế giới”, TS...