Thứ Bảy, ngày 14/12/2019 19:50 PM (GMT+7)
3 mỹ nhân tuyệt sắc nhưng lại là "tội nhân thiên cổ" trong sử Việt

3 mỹ nhân tuyệt sắc nhưng lại là "tội nhân thiên cổ" trong sử Việt

Dù sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, khiến quần hùng chao đảo, nhưng 3 mỹ nhân sau lại là mầm họa diệt quốc. Đặc biệt là...