Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 20:36 PM (GMT+7)
Côn Đảo: Làm đủ mọi cách tìm và giữ chân nhân lực du lịch

Côn Đảo: Làm đủ mọi cách tìm và giữ chân nhân lực du lịch

Tình trạng thiếu nhân lực du lịch ngày càng trở nên trầm trọng khi lượng cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch tăng nhanh. Hiện các...