Thứ Sáu, ngày 19/07/2019 00:21 AM (GMT+7)
Hải Phòng: "Xẻ thịt" bãi tắm Đồ Sơn cho thuê 30 - 50 triệu đồng/năm

Hải Phòng: "Xẻ thịt" bãi tắm Đồ Sơn cho thuê 30 - 50 triệu đồng/năm

Bãi tắm khu 2 khu du lịch Đồ Sơn đã được quận Đồ Sơn cho các hộ kinh doanh thuê với giá từ 30 đến 50 triệu đồng/điểm/năm.