Thứ Tư, ngày 29/01/2020 15:48 PM (GMT+7)
Nhanh chân thoát dịch tả heo châu Phi, bỏ chăn nuôi làm du lịch

Nhanh chân thoát dịch tả heo châu Phi, bỏ chăn nuôi làm du lịch

Ông Võ Hữu Thời, Nông dân xuất sắc Việt Nam năm 2019 ở tỉnh Đồng Nai kể, việc bỏ chăn nuôi để làm du lịch trước khi dịch tả heo...