Thứ Hai, ngày 18/11/2019 03:37 AM (GMT+7)
Vô ý, người đàn ông 40 tuổi tự làm "cậu nhỏ" bị đứt lìa

Vô ý, người đàn ông 40 tuổi tự làm "cậu nhỏ" bị đứt lìa

Người đàn ông 40 tuổi do vô ý khiến “cậu nhỏ” bị cắt sát gốc, gần như đứt lìa.