Thứ Năm, ngày 20/06/2019 18:11 PM (GMT+7)
Trưởng ban Tiếp dân TƯ nói về vụ dân chui qua “lỗ” làm việc với cán bộ

Trưởng ban Tiếp dân TƯ nói về vụ dân chui qua “lỗ” làm việc với cán bộ1

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban tiếp dân Trung ương, cho rằng các văn bản quy định việc tiếp công dân có một yêu cầu quan trọng...