Thứ Năm, ngày 24/10/2019 09:28 AM (GMT+7)
Đàn ông người Dao đỏ không qua lễ này đừng mong trưởng thành

Đàn ông người Dao đỏ không qua lễ này đừng mong trưởng thành

Bao đời nay, đồng bào dân tộc Dao đỏ ở tỉnh Lào Cai luôn giữ gìn các bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, trong đó phải...