Thứ Tư, ngày 18/09/2019 22:48 PM (GMT+7)
Ngắm Honda Dream đời 1998 giá hơn 200 triệu đồng của dân chơi Đồng Nai

Ngắm Honda Dream đời 1998 giá hơn 200 triệu đồng của dân chơi Đồng Nai

Chiếc Honda Dream Thái đã hơn 20 năm tuổi của một dân chơi xe Đồng Nai vẫn còn mới nguyên, với chỉ chạy được 3000 km được ra giá...