Thứ Hai, ngày 09/12/2019 22:09 PM (GMT+7)
Bất ngờ phát hiện hai hoạt chất từ Dây thìa canh có tác dụng hạ đường huyết

Bất ngờ phát hiện hai hoạt chất từ Dây thìa canh có tác dụng hạ đường huyết

Vừa qua, khoa học quốc tế công bố 2 hoạt chất mới giúp hạ đường huyết từ Dây thìa canh Việt Nam. Đây là kết quả từ công trình...